+ - x
 » دیگر شاعران
 علامه اقبال لاهوری
 کارو
 اسماعیل خراسانپور
 خواجوی کرمانی
 سمیع حامد
 عراقی
 خلیل الله خلیلی
 رازق فانی
 صالح محمد خلیق
 سید حسن شاه غزنوی

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۱۰۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین