+ - x
 » دیگر شاعران
 فردین ایثار
 خلیل الله خلیلی
 بکتاش روش
 مصطفا هزاره
 نادیا انجمن
 اعظم خجسته
 فریدون توللی
 رویین رهنوش
 نورالعین
 پرتو نادری

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۲۲۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۹۷۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین