+ - x
 » دیگر شاعران
 سیف الدین محمد فرغانی
 عمران بسمل بدخشانی
 ضیا قاری زاده
 سمیع حامد
 احمد یاسین فرخاری
 دوبیتی های هزارگی
 فرزاد فرنود
 صالح محمد خلیق
 حضرت ظریفی
 کاکه تیغون

برگ نخست » شعر » شایان فریور
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
   » دفعات بازدید: ۱۷۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دست های تو با همین سرخی روی دستان داغ من شاید
   » دفعات بازدید: ۸۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هولی روز های پاییز است، دامن باد ها پر از رنگ است
   » دفعات بازدید: ۱۶۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 یاد ابر های گذشته بخیر
   » آزاد
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین