+ - x
 » دیگر شاعران
 مروه سبحان
 ناهید مهرگان
 احمد یاسین فرخاری
 فرید برزگر
 میرزا غالب
 فریدون توللی
 پرتو نادری
 شایان فریور
 کاکه تیغون
 نور الله وثوق

برگ نخست » شعر » عنایت شهیر
 مرگ آ ه س ت ه زووووود می آید
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
   » دفعات بازدید: ۱۸۹۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلمات
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
   » دفعات بازدید: ۲۱۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین