+ - x
 » دیگر شاعران
 میرزا غالب
 فرزاد فرنود
 شاپور احمدی
 رهی معیری
 تهمینه طنین نسیمی
 استاد رازق رویین
 سمیع حامد
 رازق فانی
 وحید بکتاش
 سیف الدین محمد فرغانی

برگ نخست » شعر » عنایت شهیر
 مرگ آ ه س ت ه زووووود می آید
   » دفعات بازدید: ۱۵۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلمات
   » دفعات بازدید: ۱۵۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
   » دفعات بازدید: ۱۸۴۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین