+ - x
 » دیگر شاعران
 نادر نادرپور
 جاوید فرهاد
 سهراب سیرت
 سید رضا محمدی
 فروغ فرخزاد
 هوشنگ ابتهاج (سایه)
 راحله یار
 دوبیتی های هزارگی
 تهمینه طنین نسیمی
 بابا طاهر عریان

برگ نخست » شعر » عنایت شهیر
 مرگ آ ه س ت ه زووووود می آید
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلمات
   » دفعات بازدید: ۱۹۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
   » دفعات بازدید: ۲۲۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین