+ - x
 » دیگر شاعران
 فرزاد فرنود
 حکیم عمر خیام
 عمران بسمل بدخشانی
 مسعود عثمانی
 مروه سبحان
 اعظم خجسته
 سید رضا محمدی
 احمد یاسین فرخاری
 فروغ فرخزاد
 عطا محمدی

برگ نخست » شعر » عنایت شهیر
 مرگ آ ه س ت ه زووووود می آید
   » دفعات بازدید: ۱۳۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
   » دفعات بازدید: ۱۳۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلمات
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین