+ - x
 » دیگر شاعران
 سید حسن شاه غزنوی
 مهرداد اوستا
 مولانا جلال الدین محمد بلخی
 نادیا انجمن
 رابعه بلخی
 قهار عاصی
 میرزا غالب
 احمد یاسین فرخاری
 ضیا قاری زاده
 ناهید مهرگان

برگ نخست » شعر » عنایت شهیر
 مرگ آ ه س ت ه زووووود می آید
   » دفعات بازدید: ۱۱۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
   » دفعات بازدید: ۱۲۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلمات
   » دفعات بازدید: ۱۲۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین