+ - x
 » دیگر شاعران
 مصطفا هزاره
 بابا طاهر عریان
 سمیع حامد
 اعظم خجسته
 دوبیتی های هزارگی
 راحله یار
 فرزاد فرنود
 سهنا عثمانی
 سهراب سیرت
 رویین رهنوش

برگ نخست » شعر » شاپور احمدی
 در شکافهای سایه روشن قطبی
   » دفعات بازدید: ۱۱۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چرخی از شرابه های لجن
   » دفعات بازدید: ۱۱۱۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین