+ - x
 » دیگر شاعران
 نادیه فضل
 فردین ایثار
 بهار سعید
 سید حسن شاه غزنوی
 ابراهیم امینی
 عبیدالله زاکانی
 قهار عاصی
 عبدالواحد رشته
 فرزاد فرنود
 عراقی

برگ نخست » شعر » شاپور احمدی
 در شکافهای سایه روشن قطبی
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 چرخی از شرابه های لجن
   » دفعات بازدید: ۱۵۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین