+ - x
 » از همین شاعر
1 پریشان هر دم ما از غمی چند
2 نگاهی فر این جان در بدن بین
3 از آن فکر فلک پیما چه حاصل؟
4 بهشتی بهر پاکان حرم هست
5 تو هم مثل من از خود در حجابی
6 ثباتش ده که میر شش جهات است
7  ضرب تیشه بشکن بیستون را
8 درین گلشن
9 در صد فتنه را بر خود گشادی
10 چه قومی در گذشت از گفتگوها

 » بیشتر بخوانید...
 انتظار
 ای که به لطف و دلبری از دو جهان زیاده ای
 آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست
 ترا بهر ربودن دوست دارم
 خه خه به نام ایزد آن روی کیست یارب
 آواز داد اختر بس روشنست امشب
 وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش
 بده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی
 کی باشد من با تو باده به گرو خورده
 ماست مالی شده مفهوم تو مریم دیگر!

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

کبوتر بچه خود را چه خوش گفت
که نتوان زیست با خوی حریری
اگر «یاهو» زنی از مستی شوق
کله را از سر شاهین بگیری


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *