+ - x
 » از همین شاعر
1 ترا از آستان خود براندند
2 گهی جویندهٔ حسن غریبی
3 بیا ساقی بیارن کهنه می را
4 ز من گیر این که مردی کور چشمی
5 به ما ای لاله خود را وانمودی
6 ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
7 مسلمان را همین عرفان و ادراک
8 خرد بیگانهء ذوق یقین است
9 قلندر جره باز آسمانها
10 ثباتش ده که میر شش جهات است

 » بیشتر بخوانید...
 خم نیرنگ
 دلا منه قدم اصلا به نردبان مجاز
 اگر سرمست اگر مخمور باشم
 زن
 پیام
 بغداد همانست که دیدی و شنیدی
 بویی ز گردون می رسد با پرسش و دلداریی
 شادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر
 باز شد در عاشقی بابی دگر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ترا نومیدی از طفلان روا نیست
چه پروا گر دماغ شان رسا نیست
بگو ای شیخ مکتب گر بدانی
که دل در سینهٔ شان هست یا نیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *