+ - x
 » از همین شاعر
1 فقط یکبار مینازم به بختم
2 ترا بهر ربودن دوست دارم
3 سُهشی
4 زپیراهن تنت را گر ربایم
5 گل شب بو زنم در گیسوانم
6 من بدستان تو آیم که تنت را بچشم
7 سیه چارد سرم افکنده منبر
8 بسکه در قلب من تپش داری
9 می واژه
10 خروشان ترا تا می برد آب

 » بیشتر بخوانید...
 شنیدم کاشتری گم شد ز کردی در بیابانی
 غنچهء دل نشکفد الا به بستان سحر
 هرچند ز دست تو خراب است دل ما
 گمراه
 اخلائی! اخلائی! صفونی عند مولایی
 دیگر نماند هیچ
 ناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو
 امروز سماع است و شراب است و صراحی
 بهشتی بهر پاکان حرم هست
 ماه پیشونی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

گر صبای عشق در پیراهنم افتاه ای
در غزل پیچیدنت را دامن افشانی کنم
یا فرویت میکشم در سینه ی احساس دل
در نفس هایم ترا عطر گریبانی کنم

یا که برخیزم ترا در قامت اندیشه ها
در خیالستان لطف صبح خود بنشینمت
در تراوت زار رنگین تخیل های زن
از نمای رستن تاب و تبم برچینمت

تا ترا گل میکنم در خوشه های آرزو
پنجه ی پندار من گلواژه چینی میکند
کین تو هستی آنکه خیزی از تغزل های دل
عشق زن اینگونه دلبر آفرینی میکند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *