+ - x
 » از همین شاعر
1 بهانه
2 ابر سیاه جامه
3 در باد چون سنگ
4 پاییز
5 سوگ سرود ۱
6 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
7 سوار نور
8 شهرزاد
9 در باغ
10 سوگ سرود ۲

 » بیشتر بخوانید...
 یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا
 سر فرو کرد از فلک آن ماه روی سیمتن
 تکت لاتری
 همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر
 دامن کشانم می کشد در بتکده عیاره ای *
 پاییز
 طیب الله عیشکم، لا اوحش الله من ابی
 آنکه از جمله خاص است بيار
 جان و جهان، چو روی تو در دو جهان کجا بود؟
 نیم من

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *