+ - x
 » از همین شاعر
1 پنجره
2 مهمان یاد های توام در دوام شب
3 تردید
4 شهرزاد
5 زچشم تو غزل عاشقانه می ریزد
6 بی تو بسیار گریه کردم
7 تبار من
8 سوار نور
9 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
10 چگونه راه میدهی

 » بیشتر بخوانید...
 اگر میشد که دود سوختن را گریه میکردم
 یک اتفاق ساده
 هم به بر این بت زیبا خوشکست
 شمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین
 انتظار
 دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
 هم حرف و هم سخن همگی اقتباسی اند
 ببسته است پری نهانیی پایم
 سریال انتقام
 چراغ هوش

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *