+ - x
 » از همین شاعر
1 آلیس
2 تکدرخت شرقی
3 ابر سیاه جامه
4 از آنسوی هستی
5 بهانه
6 هر صبح از سلام تو آغاز میشوم
7 تردید
8 سوار نور
9 زنده گی
10 ای آتش خموش شده در میان دود

 » بیشتر بخوانید...
 روح زیتونیست عاشق نار را
 بوسه گاه رحمت
 نه تبار زير و بم آشنا شده دست پرده نواز ما
 ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش
 ياد آن زمان که خط به رخت نارسيده بود
 رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود
 بر گرد گل می گشت دی نقش خیال یار من
 باغ جمال
 پاس و لحاظ و مردمی مردمان نماند
 دل دست به یک کاسه با شهره صنم کرده

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *