+ - x
 » از همین شاعر
1 بازسازی
2 آشپزخانه
3 اگر حامد شود محمود
4 حسن تعبیر
5 آقا و عقل
6 راپورهای واصله امپورت می شود
7 لگد
8 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
9 مادر سلام
10 تشناب سالاری

 » بیشتر بخوانید...
 ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش
 ای تو آب زندگانی فاسقنا
 مرگ
 عقبه ای دیگر نباشد روح از تن رسته را
 امروز جمال تو سیمای دگر دارد
 در تو دو چشم وحشی، یک چهرۀ اناری
 عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا
 به دل گفتم فراموشت کند، از یاد دل رفتم
 آمدم تا رو نهم بر خاک پای یار خود
 پیشتر آ پیشتر ای بوالوفا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


یارب این دوبی ثانی ست ویا منزل ما
کابل! این چیست؟ توای شهر رفیق دل ما
باز سازی شده آبادو چراغان شده ای
نقش دیگرزده بر آب زخاک و گل ما
خبر امنیت کاملت ار نشنیده
مشکل اوست، برادر، نبود مشکل ما
ما به شبنامۀ دولت خبر خوش دیدیم
توبه ها کرده به یکبار دگر قاتل ما
چه مبارک خبری بود به گوشم گفتند
دیده بربند بود مصلحت کامل ما
بوددعواوبه یکباره لحافی گم شد
واشد آن معضله و مسالۀ باطل ما
نشده دوبی ثانی که پشاور نشوی
دور باد این خطر ازجاهل واز فاضل ما


27، سپتامبر، 2003، هامبورگ،


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *