+ - x
 » از همین شاعر
1 برداشت ما از سیاست
2 عقلنامه
3 سینما
4 در مدح بزرگان زمانه
5 ظاهرشاه در حدیث رفتگان
6 علت مرگ و زندگی
7 دوتا نگاه
8 کنفرانس لندن
9 زن زدن
10 آزادی اندیشه

 » بیشتر بخوانید...
 پایی به میان درنه تا عیش ز سر گیرم
 اندر مذمت انواع آزادی
 اگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما را
 خم زلف تو دام کفر و دین است
 شور جنون درقفسی با همه بیگانه برآ
 مشنو حیلت خواجه هله ای دزد شبانه
 نه وحدت سرایم، نه کثرت نوایم
 سحر این دل من ز سودا چه می شد
 خون شدم، رنگ حنای تو مرا ياد آمد
 در گلشن زندگی به جز خار نبود

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

علمای عزیز کشور ما
از " ویاگرا" که مست می گردند
از پی مرکب دموکراسی
بند تنبان به دست می گردند


24 جنوری 2008، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *