+ - x
 » از همین شاعر
1 اصلاً چرا؟
2 برای معشوقه پیر
3 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
4 استخاره های انتخاباتی
5 بازسازی
6 راست و دروغ
7 حسن تعبیر
8 از اضغاث احلام یک ملاّ
9 معنای تجدد
10 دیدار در کوه قاف

 » بیشتر بخوانید...
 اگر دانا دل و صافی ضمیر است
 پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند
 خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم
 تا یک نگه بینم ترا یک عمرت ارمان میکنم
 می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام
 نبشتست خدا گرد چهره دلدار
 به صورت یار من چون خشمگین شد
 ای سنجق نصرالله وی مشعله یاسین
 از چه خار از من خوری ای جامه خارايی بيا
 امروز در این شهر نفیر است و فغانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دگر نمانده پتاقی چو در خزانۀ من *
گلا به روی تو، دختر شده است خانۀ من
چه طالع ِ پدر آزار دارم ای مادر
به پشم او همۀ زحمت شبانۀ من
جواب خلق و خدا را چه گویم، از خجلت
فقط که گم شده پشتارۀ بهانۀ من
نه جَفر و جادو وجَنبل نه انتر و مَنتر
اثر نمود به تقدیر خرکسانۀ من
چه می خورم که مرا ماده پشت می سازد **
لگد بزن به دل و خایه و مثانۀ من
هزار بار غُرمباد خوردم و گویا ***
نبود ذرۀ مردی به آب و دانۀ من
به مفت آبرَو ِ آبرُوی من گِل شد
مگر به درز غلط رفته بود فانۀ من
خبر برای قومندان توپچی ببرید
که بی دفاع شده قلعه و تهانۀ من ****
خدای پاک اگر می دهی، نرینه بده
نرینه گفته به درد آمده است چانۀ من
خوشم از این که به فضل خدا دوگانه نشد
ضریب شرم من و خجلت یگانۀ من
چه لاف می زدم از مردی و در آ خر کار
گلا به روی تو دختر شده است خانۀ من

جنوری 2005، هامبورگ، کاکه تیغون

* پتاقی : مواد قابل انفجار ؛ بیشتر به معنای باروت است
**ماده پُشت : کسی که جز دختر به جهان نیاورد
***غرُمباد ( قرنباد، قرمبات) : زیرۀ رومی، زیرۀ سیاه
****تهانه (تَ ) : قلعۀ کوچک


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *