+ - x
 » از همین شاعر
1 فش فش دیگ بخار
2 فلتر کن و فلتر کن
3 خرم آنروز
4 اگر این مکتب است و این ملا
5 برای معشوقه پیر
6 سلام
7 مادر سلام
8 اصلاً چرا؟
9 قند و قروت
10 بازسازی

 » بیشتر بخوانید...
 ای خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرم
 ز دست کوته خود زیر بارم
 ساقی اگر کم شد میت دستار ما بستان گرو
 پیوند
 گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی
 هم به بر این بت زیبا خوشکست
 خانم خدا خراب كند خانۀ ترا
 شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی
 رباعیات امروز
 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

۱.۰
امتیاز: ۱.۰ | مجموع آراء: ۱


دموکراسی، دموکراسی، کجایی؟ چشم هایت کو؟
تو انسی یا که جنسی، از چه نقشی، دست و پایت کو؟
تو اندرفکر و ذکر و خاطر و ذهنم نمی گنجی
ز غربی یا ز شرقی یا ز کوۀ قاف، جایت کو؟
خوشا از دور آواز دهل، امّا تو خاموشی
دهان داری، زبان داری، اگر مردی صدایت کو؟
مگر ما جنس آدم نیستیم ای چیغ سرگردان
و یا مردم گریزی یا که سرنای نوایت کو؟
تو ابن هیچ در هیچی، نه دکتوری نه بیماری
نه ملاّیی که پرسم کو عبایت کو قبایت کو
اگر من قصد تعریفت نمودم از چه خاموشی
به ریشم خنده هایت کو برایم های هایت کو؟
محالی یا خیالی در چه حالی با چه احوالی
غلامت کو امیرت کو رسولت کو خدایت کو؟

21 نوامبر 2003، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *