+ - x
 » از همین شاعر
1 دیدار در کوه قاف
2 نرخ زن
3 دلهای گریخته
4 طالبان
5 کلاه های سفید و کله های سیاه
6 تیک هی
7 علت مرگ و زندگی
8 دموکراسی
9 نقد مدرن
10 خرم آنروز

 » بیشتر بخوانید...
 رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب
 گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی
 کدام لب که از او بوی جان نمی آید
 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
 زن زیبا است
 امروز که عصر علم و فرهنگ بود
 نو به نو هر روز باری می کشم
 حدی نداری در خوش لقایی
 عشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند
 ای ملامت گر تو عاشق را سبک پنداشتی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پرسشگر از وزیری پرسید کای فلانی
تحصیل کرده ای تو علم و هنر و یا فن
گفتا نکرده ام خود تحصیل خاص امّا
تحصیل کرده ها را بسیار کرده ام من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *