+ - x
 » از همین شاعر
1 گلا به روی تو
2 چادری
3 نقد مدرن
4 حسن تعبیر
5 زبان درازی
6 دموکراسی
7 آزادی بیان
8 دیدار در کوه قاف
9 کی با ما؟
10 برداشت ما از سیاست

 » بیشتر بخوانید...
 رحم کن ار زخم شوم سر به سر
 صندوق رأی
 چند روز است که شطرنج عجب می بازی
 مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپری
 ز بیداد نکورویان مریض بستر عشقم
 به یارکان صفا جز می صفا مدهید
 هر که را داغ در جگر نبود
 گفتی شکار گیرم رفتی شکار گشتی
 با شعر، با شراب عجب گیر كرده ام
 ای آسمان که بر سر ما چرخ می زنی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پرسشگر از وزیری پرسید کای فلانی
تحصیل کرده ای تو علم و هنر و یا فن
گفتا نکرده ام خود تحصیل خاص امّا
تحصیل کرده ها را بسیار کرده ام من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *