+ - x
 » از همین شاعر
1 زن زدن
2 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
3 آسیای نوبتی
4 اگر حامد شود محمود
5 دلهای گریخته
6 ظاهرشاه در حدیث رفتگان
7 آشپزخانه
8 خره شو
9 تشناب سالاری
10 شوق غزل جوشی

 » بیشتر بخوانید...
 چه عصر است این که دین فریادی اوست
 چونک درآییم به غوغای شب
 بازرهان خلق را از سر و از سرکشی
 در فروبند که ما عاشق این میکده ایم
 طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید
 ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد
 ای جانک من چونی یک بوسه به چند ای جان
 در خانه غم بودن از همت دون باشد
 من مرگ غفلتم
 قلب همت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پرسشگر از وزیری پرسید کای فلانی
تحصیل کرده ای تو علم و هنر و یا فن
گفتا نکرده ام خود تحصیل خاص امّا
تحصیل کرده ها را بسیار کرده ام من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *