+ - x
 » از همین شاعر
1 تیک هی
2 نرخ زن
3 اگر حامد شود محمود
4 هیچ و پیچ
5 از اضغاث احلام یک ملاّ
6 گلا به روی تو
7 دالان عجیب
8 دلهای گریخته
9 آزادی بیان
10 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی

 » بیشتر بخوانید...
 بس که می انگیخت آن مه شور و شر
 دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
 بر منبرست این دم مذکر مذکر
 آن سوی خط
 روی تو جان جانست از جان نهان مدارش
 چشم براه
 جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد
 گریه
 ياد دورانی که از يادی دلم بيتاب بود
 مه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


شاعر از دید سیاستمدار

دو چشمت دیدنی های یوتوب است
عزیزم هرچه باشد عقل خوب است
تو حرف مفت می گویی برایت
طلوع عقل مانند غروب است

سیاستمدار از دید شاعر

نگاهت بر زبانت میخکوب است
شمال دیگران پیشت جنوب است
نداری رنگ و بی رنگی نداری
تماشاخانه ات ضد یوتوب است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *