+ - x
 » از همین شاعر
1 سینما
2 اگر حامد شود محمود
3 غزل بی ناموس
4 جایزه برای کرزی
5 ماجرای این و آن
6 کلاه های سفید و کله های سیاه
7 راپورهای واصله امپورت می شود
8 در میان کارتون ها
9 آزادی بیان
10 مادر سلام

 » بیشتر بخوانید...
 پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد
 بادها
 نی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشکنم
 تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها
 تو هر روزی از آن پشته برآیی
 گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو
 از آتش روی خود اندر دلم آتش زن
 از آمدنم نبود گردون را سود
 یک کمی
 مرور یک گرداب

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

خدا کند که یکی پوره پهلوان برسد
خدا کند که کلاهش بر آسمان برسد

خدا کند که درازی لست اجدادش
به روم و لندن و یونان باستان برسد

نفس نفس زده از هرکجا که می خواهد
چو برق و باد به سرعت دوان دوان برسد

در شکسته و کلکین بسته را چه کند؟
به بام برنشده، سیل نردبان برسد

کسی نگفته که این آسیا به نوبت نیست
دعا کنید که نوبت به دیگران برسد

یکی که انگلیسی اش بهتر از شکسپیر است
به یک زبان نه، چه گفتم؟ به صد زبان برسد

موءدبانه ز تست زمانه درگذرد
موفقانه چو سعدی به بوستان برسد

که ما بلاخره حالی کنیم و خوش باشیم
زدوست هرچه که نیکو بود همان برسد

مهم نباشد اگر مردمان بی سروپا
هنوز نآمده گویند : " قلتبان برسد"

ویا که : " ویزه به شیطان بده که برگردد
که بهتر است امانت به آن جهان برسد"

نمی شود که نبینیم؟ چونکه بی ثمر است
خدا نخواسته مشتی به چشم مان برسد

نمی شود که نگوییم؟ چونکه ساده تر است
خدا نخواسته خشمی زکهکشان برسد

نمی شود که نفهمیم؟ چونکه پرخطر است
خدانخواسته چیزی به چیزمان برسد

خدا کند که جهان هم به این جهان برسد
خدا کند که رسیدن به جاودان برسد

هزار گپ به دهن مرد نکته دان برسد
دوباره قوم به نزدیک کاهدان برسد

۸ فبروری، ۲۰۰۹، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *