+ - x
 » از همین شاعر
1 خزف و گهر
2 مهاجر چیست؟
3 در آتش بی همزبانی
4 قصه پرداز
5 صدف
6 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
7 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
8 از فراز منبر ابرها
9 نشان دل
10 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت

 » بیشتر بخوانید...
 این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این
 نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
 ای رها کرده تو باغی از پی انجیرکی
 باز بگلشن بیا آب رُخ گل بریز
 ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین
 مرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی
 دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
 مرا حلوا هوس کردست حلوا
 یک کوچه ی باران زده...

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۴

سحرگاهی، ز بازیگاه طفلان،
کودکم با چشم تر برگشت،
و با بغضی که بودش در گلو پرسید:
بگو بابا!
مهاجر چیست؟
دشنام است، یا نام است.

٭٭٭

از آن پرسش، دلم لبریز یک فریاد خونین شد،
و مروارید اشکی،
از کنار چشم من، بی پرده پایین شد،
ولی آهسته چشمم رابه پشت دست مالیدم،
و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز پالیدم.

٭٭٭

بدو گفتم:
ببین فرزند دلبندم،
تو میدانی که میهن چیست؟
بگفت: آری،
تو خود روزی بمن گفتی،
که میهن خانه یی اجداد را گویند،
زدم بوسی به رخسارش،
و غمگینانه افزودم،
اگر در یک شب تاریک،
مشتی دزد و رهزن، خانه یی بابات را سوزند،
و هر سو آتش افروزند،
و تو از وحشت دزدان، بیرون آیی،
و شبها را به روی سنگفرش مردم دیگر بیاسایی،
مهاجر میشوی فرزند،
مسافر میشوی دلبند.

٭٭٭

سرشک تازه یی چشمان فرزند مرا تر کرد،
و اندوهی روانش را مکدر کرد،
و آنگه گفت: دانستم
مهاجر آدم بی خانه راگویند،
و من مصراع شعر ساده اش را ساختم تک بیت:
و در زیر لب افزودم، نیکو گفتی عزیز من،
مهاجر آدم بیخانه را گویند
مهاجر قمری بی لانه را گویند.


تا کنون ۷ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

عزیز الله:

بسیار شعر مقبول است
Ahmad Massih:

من این شعر را 20 بار به خوانش گرفتم و هر بار دلنشین تر از بار پیشتر
خداوند شاعرش را رحمت کند
zakir:

بهترین شعر است مه تامام شعر ها استاد فانی را خواندام همشه بهترین است
دختر افغان :

سلام الهی که من مهاجر وتوخانه دار همیشه ازاد باشیم

به خانه کوچک من سر بزنید
abdul Qadir:

با احترام

بسیار جالب و مقبول ولی کسی که مهاجر بوده باشد بهتر درک میکند، مثل من.
مختار شهاب:

خیلی شعری زیبا خداوند محترم رازق فانی را غریق رحمت کند روحش شاد باد.
محمد حنیف شریفی:

خداوند فانی عزیز مغفرت کند
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *