+ - x
 » از همین شاعر
1 خزف و گهر
2 دگر مگو که چه شد، چون شد و چه پیش آمد
3 خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها
4 صدف
5 ای بسا ناجی که خود جلاد بود
6 آستان عشق
7 قصه پرداز
8 بال سحر
9 سر ها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت
10 در آتش بی همزبانی

 » بیشتر بخوانید...
 ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
 حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت
 ساقیا آمدن عید مبارک بادت
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
 کار گل زار شود گر تو به گلزار آئی
 ای تو بداده در سحر از کف خویش باده ام
 منگنه
 ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی
 ایدل تو به اسرار معما نرسی
 نا خورده شراب می خروشیم

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۴

سحرگاهی، ز بازیگاه طفلان،
کودکم با چشم تر برگشت،
و با بغضی که بودش در گلو پرسید:
بگو بابا!
مهاجر چیست؟
دشنام است، یا نام است.

٭٭٭

از آن پرسش، دلم لبریز یک فریاد خونین شد،
و مروارید اشکی،
از کنار چشم من، بی پرده پایین شد،
ولی آهسته چشمم رابه پشت دست مالیدم،
و در ذهنم برای آنچنان پرسش جواب نغز پالیدم.

٭٭٭

بدو گفتم:
ببین فرزند دلبندم،
تو میدانی که میهن چیست؟
بگفت: آری،
تو خود روزی بمن گفتی،
که میهن خانه یی اجداد را گویند،
زدم بوسی به رخسارش،
و غمگینانه افزودم،
اگر در یک شب تاریک،
مشتی دزد و رهزن، خانه یی بابات را سوزند،
و هر سو آتش افروزند،
و تو از وحشت دزدان، بیرون آیی،
و شبها را به روی سنگفرش مردم دیگر بیاسایی،
مهاجر میشوی فرزند،
مسافر میشوی دلبند.

٭٭٭

سرشک تازه یی چشمان فرزند مرا تر کرد،
و اندوهی روانش را مکدر کرد،
و آنگه گفت: دانستم
مهاجر آدم بی خانه راگویند،
و من مصراع شعر ساده اش را ساختم تک بیت:
و در زیر لب افزودم، نیکو گفتی عزیز من،
مهاجر آدم بیخانه را گویند
مهاجر قمری بی لانه را گویند.


تا کنون ۷ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

عزیز الله:

بسیار شعر مقبول است
Ahmad Massih:

من این شعر را 20 بار به خوانش گرفتم و هر بار دلنشین تر از بار پیشتر
خداوند شاعرش را رحمت کند
zakir:

بهترین شعر است مه تامام شعر ها استاد فانی را خواندام همشه بهترین است
دختر افغان :

سلام الهی که من مهاجر وتوخانه دار همیشه ازاد باشیم

به خانه کوچک من سر بزنید
abdul Qadir:

با احترام

بسیار جالب و مقبول ولی کسی که مهاجر بوده باشد بهتر درک میکند، مثل من.
مختار شهاب:

خیلی شعری زیبا خداوند محترم رازق فانی را غریق رحمت کند روحش شاد باد.
محمد حنیف شریفی:

خداوند فانی عزیز مغفرت کند
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *