+ - x
 » از همین شاعر
1 چلو
2 تلک
3 دیشب
4 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
5 فلتر کن و فلتر کن
6 از کابل تا دوبی
7 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
8 اگر این مکتب است و این ملا
9 گلا به روی تو
10 ذهن کوچه گشت

 » بیشتر بخوانید...
 هان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما
 ایه یا اهل الفرادیس اقرا منشورنا
 دشمن به غلط گفت من فلسفیم
 آن کس که تو را بیند وانگه نظرش بر تن
 خیال روی تو در هر طریق همره ماست
 از سرماگک‎های سرخ
 بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
 بمشو همره مرغان که چنین بی پر و بالی
 سفر کردم به هر شهری دویدم
 از شب تا فردا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


خواب دیدم گل رویت دو برابر شده بود
تابه مهتاب از آن خواب معطر شده بود

عین و غین از اثر روی تو چشمم چپ و راست
این یکی انتر وآن دیگری منتر شده بود

چشم ِ بی پیر که دیروز به جز چشم نبود
شیرکی بود که یکباره غضنفر شده بود

فکرم آشفته و شوریده و سرگشته و محو
ذهنم آواره شده انجر و بنجر شده بود

از فلک بارش گل بود به فرق سر من
کس ندانست که از سوی کی "آفر " شده بود

حالتی بود که از حالت آن هیچ مپرس
هرچه فکر از سر من یکسره فلتر شده بود

فی گرفتن سر آن حالت نادیده، بداست
آنقدر هست که دنیا همه محشر شده بود

خالی از عیب و هنر هیچ کسی نیست ولی
موتر نقد به دنبال تو پنچر شده بود

صوت بتهوفن نایم، به که گویم که چه بود؟
قدقد ِمست ِخروسی که قلندر شده بود

بهر تعبیر، انالیز ِتعجب می کرد
عقل بزدل که به "لپ تاپ"، دلاور شده بود

زیر پتلون من از غرش تندر، یکسر
ترس القاعدگی آمده و تر شده بود

به کفیدن به دریدن به شکوفیدن شد
زخم ناسور که صدساله پلستر شده بود

خوب خندیدم و دیدم که چه ها می دیدم
به چه آن خواب گل روی تو منجر شده بود؟!
***
گل روی تو در آن حادثه گل تر شده بود
خواب رندانه، خدایی که برابر شده بود

کاش آن خواب سراسیمه مکرر شده بود
گل روی تو نمی گفت که پرپر شده بود

اول جنوری ۲۰۰۸


عین و غین (عَ،غَ ) : دوبین، چپ چشم، احول
انجر و بنجر (اَ جَ بَ جَ ) : درهم و برهم ؛ اشیای که بیکاره است و قابل استفاده نیست
آفر : از کلماتی که از زبان باراک اوباما داخل زبان ما شده
فلتر : وسیلۀ که جز وبلاگ ها و وبسایت ها، مقابل هر جنبنده و جانور دیگر ممکن است
یک مقدار گذشت از خود نشان دهد
فی گرفتن : ایراد گرفتن
پتلون : شلوار
پلستر : بر زخم ها و جراحات گذارند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *