+ - x
 » از همین شاعر
1 برداشت ما از سیاست
2 جایزه برای کرزی
3 تلک
4 معنای تجدد
5 از آدم تا بوزینه
6 تدبیر مهمانی
7 طرز خوبان
8 کلاه های سفید و کله های سیاه
9 علاج چشم عمر
10 مناظره بن لادن با امیر المومنین ملا محمد عمر

 » بیشتر بخوانید...
 آن نیمه ی نان که بینوایی یابد
 زهی عشق زهی عشق که ماراست خدایا
 چو شیرینتر نمود ای جان مها شور و بلای تو
 بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی
 ای خاک کف پایت رشک فلکی بوده
 این صبح همان و آن شب تار همان
 من آن نیم که بگویم حدیث نعمت او
 رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان
 اول نظر ار چه سرسری بود
 خداوندا مده آن یار را غم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


عجایباتی عجیب است در پلان شما
جهان که هرچه شود هیچ،در فلان شما

چه ها که می گذرد،هیچکس نمی داند
به فکر کوچک و آن کلۀ کلان شما

بهشتِ مفت زگفتارتان سرازیر است
یکی جهنم داغ است در دهان شما

دوباره باز مکرر،همان همان و همان
دوساله قصۀ مفت است داستان شما

زبان جن که در اینجا کسی نمی فهمد
چه گفته اید،به ما گفت ترجمان شما

همان که هوده همان نیز هم که بیهوده است
حریف معجزه شد گردش زبان شما

مفسران خطا پوش غرق تفسیر اند
به هر اشارۀ " سوپرمن " دکان شما

****
تناسبی عجب افتاده در مرید و مراد
زمانه هم که چنین است در زمان شما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *