+ - x
 » از همین شاعر
1 طالبان
2 قند و قروت
3 دیشب
4 دیدار در کوه قاف
5 جایزه برای کرزی
6 مرگ
7 بکس قدیمی
8 برای معشوقه پیر
9 کله بی سوژه
10 آسیای نوبتی

 » بیشتر بخوانید...
 ديدِ حق ديدن ديدار فقير
 حد البشیر بشاره یا جار
 به جان تو که از این دلشده کرانه مکن
 بخش نخست
 ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان
 مست توام نه از می و نه از کوکنار
 نمی دانم چه تنگی درهم افشرد آه مجنون را
 روستایی بچه ای هست درون بازار
 بر شاخ امید اگر بری یافتمی
 مطربا اسرار ما را بازگو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


عجایباتی عجیب است در پلان شما
جهان که هرچه شود هیچ،در فلان شما

چه ها که می گذرد،هیچکس نمی داند
به فکر کوچک و آن کلۀ کلان شما

بهشتِ مفت زگفتارتان سرازیر است
یکی جهنم داغ است در دهان شما

دوباره باز مکرر،همان همان و همان
دوساله قصۀ مفت است داستان شما

زبان جن که در اینجا کسی نمی فهمد
چه گفته اید،به ما گفت ترجمان شما

همان که هوده همان نیز هم که بیهوده است
حریف معجزه شد گردش زبان شما

مفسران خطا پوش غرق تفسیر اند
به هر اشارۀ " سوپرمن " دکان شما

****
تناسبی عجب افتاده در مرید و مراد
زمانه هم که چنین است در زمان شما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *