+ - x
 » از همین شاعر
1 کله بی سوژه
2 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
3 آن روز دور نیست
4 گلا به روی تو
5 زبان درازی
6 برای معشوقه پیر
7 در میان کارتون ها
8 راست و دروغ
9 کی با ما؟
10 زن زدن

 » بیشتر بخوانید...
 چه خوب است سگ جای انسان بروید
 ابر سیاه جامه
 به گوش من برسانید هجر تلخ پیام
 نهان شدند معانی ز یار بی معنی
 نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را
 چکامه یی برای آمو
 آرزوی رفته
 در این دم همدمی آمد خمش کن
 گیر لیورس
 حکم نو کن که شاه دورانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


به ریش خویش ببند ای فلک فکاهۀ پدرود
مبارک است به حامد، مبارک است به محمود

میان کابل و تهران، اشاره های فراوان
که رأی رأی شما نیست، رأی رأی خدا بود

کسی به کاسۀ رأی کسی اضافه نکرده
غریق، خودبه خود افتاده روی بستر این رود

تو پشت درصد و تعداد و چند آن چه روانی؟
یکی صحیفۀ نو باز شد دولایه زراندود

خطابه های تخلف به فاضل آب بیفگن
خدا نخواسته رسوا کند لطیفۀ موجود

مهم همان که کلاهت، منزه است و سفید است
چه فرق می کند از کله ات برآید اگر دود

به افتخار صداقت، دهان و دیده بشوران
به خنده های نمکسود و گریه های گِل آلود

سپتمبر 2009، هامبورگ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *