+ - x
 » از همین شاعر
1 استخاره های انتخاباتی
2 دوتا نگاه
3 بازسازی
4 تدبیر مهمانی
5 زبان درازی
6 سبک انتحاری
7 عمر خبیث
8 ماجرای این و آن
9 اگر حامد شود محمود
10 لگد

 » بیشتر بخوانید...
 من که از آتش دل چون خم می در جوشم
 ما ز یاران چشم یاری داشتیم
 کباب کردی و بريان نمودی جان مرا
 می پرستم، جان سر پیمانه سودا می کنم
 کوهکن را کوه کندن کار سنگين بوده است
 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 برون کن سر که جان سرخوشانی
 ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده
 ای ظریف جهان سلام علیک
 از چه خار از من خوری ای جامه خارايی بيا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


در ذهن کوچه گشتم،بی اذن و بی اجازه
آمد شمالک،آمد،افکار تازه تازه

من آدم قدیمی،بایک بغل عتیقه
از طرح ِ تازه گشتم،لرزنده چون گدازه

برنقشۀ خیالم،سُرخید،انقلابی
گویی دوباره آمد،بر مسکو استحاضه

دیدم که فکرتازه، سکسی زنیست عریان
با سینه بند نازک، برگونه هاش غازه

از دیدن چنانش، یکباره زنده می شد
گر دیده بود اورا،حتی اگر جنازه

آن بمب سکس نرمک،نرمک به جنبش افگند
کون و کمر که یعنی، پُر هستم از افاضه

گفتا سلام،جانا، اینک منم بفرما!
"ولکم کمان،بی بی"، "آجاو"، "رازه رازه"

کور از خدا چه خواهد،غیر از دوچشم بینا؟
باید چه می نمودم؟ واضح که: استفاضه

دیدم که قامت او، رفته است تا ثریا
کی می توان رسیدن، براو بدون خوازه

از پینکی پریدم، جنبنده یی ندیدم
یک فکر کهنه دارم، ما و همین قراضه

14 اکتوبر 2005،هامبورگ


گدازه (گُ) : موادی که از دهانه آتشفشان یا شکاف زمین بیرون ریزد
استحاضه (اِ) : خون آمدن از رحم پس از ایام حیض
غازه : سرخاب؛ امروز در افغانستان بیشتر سرخی می گویند
افاضه (اِ) : بهره؛ فیض رساندن
welcome come on baby
آجاو : در زبان اردو به معنای بیا
رازه : در زبان پشتو به معنای بیا
استفاضه : طلب فیض کردن ؛ عطا خواستن
خوازه ( هم خازه و هم خوازه خوانده می شود) : چوب بندی که اکثراً برای رنگمالی و گلکاری و کارهای بنایی می بندند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *