+ - x
 » از همین شاعر
1 طرز خوبان
2 لگد
3 خواب رندانه
4 دلهای گریخته
5 تیک هی
6 تشناب سالاری
7 دستگیری پدرانه یا مردسالاری تجربی
8 کرامات دموکراتیک یک شیخ
9 نقد مدرن
10 ظاهرشاه در حدیث رفتگان

 » بیشتر بخوانید...
 شاید بهترین شعرها را قورباقه ها خوانده باشند
 سینما
 گل کو
 چندان که نگاه می کنم هر سویی
 دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس
 یک زوزه ی وحشتناک از حنجره آورده
 چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی
 هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
 این بار دوم است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


ازمن همه زنگیدن،از تو نه جوابیدن
زنگیدم و زنگیدم با شوق ِ سلامیدن

از شوق ِ سلامیدن گنگیده شدم الکن
سَل سَل سَله لا سَل سَل، سرمست تو بشنیدن

سل سل سله لاسل سل، انبوۀ گل مُرسل
تندیس سلام خود از خنده تراشیدن

از بهر سلام آخر صدگونه غزل گویم
لک لک غزلک لک لک، جنبیدن و رقصیدن

وعلیک نمی آید یا آمده و شاید
در اوج غزالیدن مشغول غزل چیدن

یک صوتک ِ " توت توت توت"، در گوشَک و پس تر زان
گفتی که : "هلو! "گفتم " این بنده غلامیدن"

هَل هَل هَله لو لولو این چیست مرا برگو
گفتی که همان است این، سل سل سله لامیدن

" بسیار سفر باید تا پخته شود خامی "
تا غرب جنوبیدن، تا شرق شمالیدن

صوتم به فلک رفته تا گوش ملک رفته
در قول و قوافیدن سنجیدن و عقلیدن

این آن و همان این است، دنیا همه رنگین است
از خنده چه می خیزد، رخشیدن و تابیدن

من در طلب آنم تا آن به کمند آید
هین! آن به کمند آمد، از صوت سلامیدن


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *