+ - x
 » از همین شاعر
1 چلو
2 آقا و عقل
3 مرگ
4 کرامات دموکراتیک یک شیخ
5 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
6 آزادی بیان
7 فلتر کن و فلتر کن
8 آشپزخانه
9 گلا به روی تو
10 آزادی اندیشه

 » بیشتر بخوانید...
 هم تو شمعی هم تو شاهد هم تو می
 جانا جمال روح بسی خوب و بافرست
 چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
 گر آتش دل بر زند، بر مؤمن و کافر زند
 ای کهربای عشقت دل را به خود کشیده
 ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی
 انا لا اقسم الا برجال صدقونا
 در شهر شما یکی نگاریست
 ای عارف خوش کلام برگو
 فساد عصر حاضر آشکار است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


به جان ِاین جهان پیچ در پیچ
چه می پیچی و آنهم نیز در هیچ
جهان هیچ است و آن هم نیز در پیچ
که پیچش هیچ و هیچش هیچ در هیچ

*******

هرچند در این زمانه رستم بودی
زورآور و پهلوان و محکم بودی
یک نیمه سوال کوچک اما باقی ست
آدم هستی؟ ویا که آدم بودی؟!


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *