+ - x
 » از همین شاعر
1 کفر و دین
2 حدیث شعر
3 سپاس
4 وعظ بیجا
5 بتو
6 در انتظار تو
7 گفتگویی با دل
8 تلاوت اشک
9 مقام زن
10 بیاد گذشته شب

 » بیشتر بخوانید...
 سام اسامه
 آسیای نوبتی
 یا تو ترش کرده رو مایه ده شکران
 امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
 در این خانه کژی ای دل گهی راست
 آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش
 سوی بیماران خود شد شاه مه رویان من
 آخر کی شود از آن لقا سیر
 اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری
 به تن این جا به باطن در چه کاری

۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳

تو از تبار كدامین دیار خوبانی
مگر فرشته از آسمان یزدانی
بخوبی رخت ای جان چه را كنم نسبت
هر آنچه هست به دنیا تو بهتر از آنی
قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی
بسان موجی و هردم بساحل چشمم
تو می خرامی و یك لحظه هم نمی مانی
سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

27،6،1367 شهركا بل


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Mozda:

سلام واحترام خدمت تان تقدیم است!

سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

خوشبختم که با آشعار تان آشنا شدم
فرهت:

زیبا بود
فریبا رازی:

قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی

این تشبه کاملا اشتباه و قافیه یابی است. زیرا سرور و شمشاد از نظر ساختمان با هم تفاوت دارند. سرو بلند و شمشاد موتاه است. سرو خزان گذیر نیست شمشاد در خزان عریان میشود. جلوه خورشید در نیستان چه استعاره ای شمرده میشود؟
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *