+ - x
 » از همین شاعر
1 کفر و دین
2 گفتگویی با دل
3 سپاس
4 عبادت
5 مقام زن
6 پری دریایی
7 در انتظار تو
8 حدیث شعر
9 تلاوت اشک
10 وعظ بیجا

 » بیشتر بخوانید...
 مطربا عیش و نوش از سر گیر
 ای جان و قوام جمله جان ها
 پرندگان
 انسان نامریی
 سحر این دل من ز سودا چه می شد
 این چه چتر است این که بر ملک ابد برداشتی
 خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری
 به آب روشن می عارفی طهارت کرد
 در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی
 از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳

تو از تبار كدامین دیار خوبانی
مگر فرشته از آسمان یزدانی
بخوبی رخت ای جان چه را كنم نسبت
هر آنچه هست به دنیا تو بهتر از آنی
قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی
بسان موجی و هردم بساحل چشمم
تو می خرامی و یك لحظه هم نمی مانی
سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

27،6،1367 شهركا بل


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Mozda:

سلام واحترام خدمت تان تقدیم است!

سحر گهان كه وصالت من از خدا خواهم
تو در تلاوت اشكم چو صوت قرآنی

خوشبختم که با آشعار تان آشنا شدم
فرهت:

زیبا بود
فریبا رازی:

قد چو سرو تو بهتر ز شاخ شمشاد است
بسان جلوه خورشید در نیستانی

این تشبه کاملا اشتباه و قافیه یابی است. زیرا سرور و شمشاد از نظر ساختمان با هم تفاوت دارند. سرو بلند و شمشاد موتاه است. سرو خزان گذیر نیست شمشاد در خزان عریان میشود. جلوه خورشید در نیستان چه استعاره ای شمرده میشود؟
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *