+ - x
 » از همین شاعر
1 در میدان
2 بهار دیگر
3 رنج دیگر
4 بودن
5 شعر ناتمام
6 با سماجت یک الماس
7 ترانه تاریک
8 حرف آخر
9 شبانه
10 از نفرتی لبریز

 » بیشتر بخوانید...
 یا ساقی المدامه حی علی الصلا
 آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش
 در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
 ماه کُشی
 گوید آن دلبر که چون همدل شدی
 دوش بزمم رشک فردوس بر بينی بود بس
 آن کس که ز جان خود نترسد
 چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون
 از سوی دل لشکر جان آمدند
 چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

برایِ زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست اش بدارند
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید

قلبی برای من، قلبی برای انسانی که من می خواهم
تا انسان را در کنارِ خود حس کنم.دریاهای چشمِ تو خشکیدنی ست
من چشمه یی زاینده می خواهم.پستان هایت ستاره های کوچک است
آن سوی ستاره من انسانی می خواهم:انسانی که مرا بگزیند
انسانی که من او را بگزینم،
انسانی که به دست های من نگاه کند
انسانی که به دست هایش نگاه کنم،
انسانی در کنارِ من
تا به دست های انسان ها نگاه کنیم،
انسانی در کنارم، آینه یی در کنارم
تا در او بخندم، تا در او بگریم...خدایان نجاتم نمی دادند
پیوندِ تُردِ تو نیز
نجاتم ندادنه پیوندِ تُردِ تو
نه چشم ها و نه پستان هایت
نه دست هایتکنارِ من قلبت آینه یی نبود
کنارِ من قلبت بشری نبود...۱۳۳۴


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *