+ - x
 » از همین شاعر
1 برخاستن
2 شبانه
3 دیوارها
4 بیمار
5 افق روشن
6 در میدان
7 عشق عمومی
8 شبانه
9 شبانه
10 دیگر تنها نیستم

 » بیشتر بخوانید...
 دو حکمت از ملا محمد عمر
 یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
 در این سرما سر ما داری امروز
 خدایا رحمت خود را به من ده
 همسر سرو قدت نی در نيستان نشکند
 این شعر به پرنده شدن های ما ه گُل
 به یاد آرد دل بیتاب اگر نقش میانش را
 طبیب درد بی درمان کدامست
 ز بیداد نکورویان مریض بستر عشقم
 ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

به تو سلام می کنم کنارِ تو می نشینم
و در خلوتِ تو شهرِ بزرگِ من بنا می شود.اگر فریادِ مرغ و سایه ی علفم
در خلوتِ تو این حقیقت را باز می یابم.خسته، خسته، از راه کوره های تردید می آیم.
چون آینه یی از تو لبریزم.
هیچ چیز مرا تسکین نمی دهد
نه ساقه ی بازوهایت نه چشمه های تنت.بی تو خاموشم، شهری در شبم.
تو طلوع می کنی
من گرمایت را از دور می چشم و شهرِ من بیدار می شود.
با غلغله ها، تردیدها، تلاش ها، و غلغله ی مرددِ تلاش هایش.دیگر هیچ چیز نمی خواهد مرا تسکین دهد.
دور از تو من شهری در شبم ای آفتاب
و غروبت مرا می سوزاند.من به دنبالِ سحری سرگردان می گردم.تو سخن می گویی من نمی شنوم
تو سکوت می کنی من فریاد می زنم
با منی با خود نیستم
و بی تو خود را در نمی یابمدیگر هیچ چیز نمی خواهد، نمی تواند تسکینم بدهد.اگر فریادِ مرغ و سایه ی علفم
این حقیقت را در خلوتِ تو باز یافته ام.حقیقت بزرگ است و من کوچکم، با تو بیگانه ام.فریادِ مرغ را بشنو
سایه ی علف را با سایه ات بیامیز
مرا با خودت آشنا کن بیگانه ی من
مرا با خودت یکی کن.۱۳۳۴/۱/۲


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *