+ - x
 » از همین شاعر
1 رُکسانا
2 درآمیختن
3 شعر ناتمام
4 سرود ابراهیم در آتش
5 بدرود
6 برخاستن
7 در رزم زندگی
8 شبانه
9 گل کو
10 از مرز انزوا

 » بیشتر بخوانید...
 دل چو دانه ما مثال آسیا
 افسانه ی زندگی
 چشمم همی پرد مگر آن یار می رسد
 کجا شد عهد و پیمانی که کردی
 ای تو آب زندگانی فاسقنا
 بسمل ناز
 تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست
 ای مطرب جان چو دف به دست آمد
 آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست
 عرض لشکر می دهد مر عاشقان را عشق یار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در زیرِ تاقِ عرش، بر سفره ی زمین
در نور و در ظلام
در های وهوی و شیونِ دیوانه وارِ باد
در چوبه های دار

در کوه و دشت و سبزه
در لُجِّه های ژرف، تالاب های تار
در تیک و تاکِ ساعت
در دامِ دشمنان
در پرده ها و رنگ ها، ویرانه های شهر
در زوزه ی سگان
در خون و خشم و لذت
در بی غمی و غم
در بوسه و کنار، یا در سیاهچال
در شادی و الم
در بزم و رزم، خنده و ماتم، فراز و شیب
در برکه های خون
در منجلابِ یأس
در چنبرِ فریب
در لاله های سُرخ
در ریگزارِ داغ
در آب و سنگ و سبزه و دریا و دشت و رود
در چشم و در لبانِ زنانِ سیاه موی
در بود
در نبود،

هر جا که گشته است نهان ترس و حرص و رقص
هر جا که مرگ هست
هر جا که رنج می بَرَد انسان ز روز و شب
هر جا که بختِ سرکش فریاد می کشد
هر جا که درد روی کند سوی آدمی
هر جا که زندگی طلبد زنده را به رزم،

بیرون کش از نیام
از زور و ناتوانی خود هر دو ساخته
تیغی دو دَم!

ملهم از «لوک دوکن»
۱۳۲۷


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *