+ - x
 » از همین شاعر
1 دمی با حافظ
2 خروش خفته
3 نرگس دلدار
4 ترا در خویش می بینم
5 کویر
6 شهپر خاکستر
7 بانگ آشنایی
8 تصویر آرزوها
9 هودج معنی
10 خمخانه ی عشرت

 » بیشتر بخوانید...
 سکه رخسار ما جز زر مبادا بی شما
 دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
 حافظه
 پیام
 به ما ای لاله خود را وانمودی
 عشق است بر آسمان پریدن
 ترا من سخت بیجا دوست دارم
 فرق کيوان پايمالم شد چو پوشيدم پلاس
 صنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن
 دارم امید عاطفتی از جناب دوست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زتبسم نهانت سخن عاشقانه خیزد

مگر از زبان شوخت همه دم بهانه خیزد

زخموشی نگاهت كه خروش خفته دارد

المی قصیده زا و غزل زمانه خیزد

ز اشاره های پنهان تو رمز عشقبازی

و زچهر تابناكت ز حیا نشانه خیزد

تن سرد هر سرودم نفس از تو باز گیرد

چو زگرمی كلامت نفس ترانه خیزد

زدو لعل میگسارت، كه نیاز بوسه دارد

همه سرزندكه( آری) مگرازخطا ( نه) خیزد

زتراش مرمرین پیكر تو كه شاهكاریست

هنر خدا درخشد، دم شاعرانه خیزد

تو بیا كه بادة وصل به جام شوق جوشد

به دعای خامش ما كه زدل شبانه خیزد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *