+ - x
 » از همین شاعر
1 پیام سبز
2 کیستم من
3 ستاره (ادبیات کودک)
4 بانگ آشنایی
5 اندر ستایش خدا
6 پس از سکوت بلند
7 اندرز
8 باریکه راه سرنوشت
9 تصویر آرزوها
10 نیایش

 » بیشتر بخوانید...
 ز مهجوران نمی جویی نشانی
 دو حکمت از ملا محمد عمر
 شب و روز از پی سودای گيسوی تو می آيد
 چون عزم سفر کردی فی لطف امان الله
 یار نخواهم که بود بدخو و غمخوار و ترش
 مادر
 تلک
 تا عاشق آن یارم بی کارم و بر کارم
 تا که رفتی از برم حتی جهانم گریه کرد
 تا پیچک خیال تو از ناز قد کشید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

پس از سكوت بلند

پس از گسستن زنجیر یك سكوت بلند

پس از خزیدن پندار های یأس آلود

كه ریشه كرد به بنیاد باورم اینك

من از سلالة خورشید تشنه میگویم

و از تبار درختان جنگل متروك

من از تلاوت آیات خفتة پاییز

به روی پیكر خونین شهر حادثه ها

همیشه میشنوم

همیشه میبینم

كه ریشه های كویر از پس حجاب سكوت

به صخره های گنهكار پیر میخندند

و ریشه های اقاقی زچاك دامن خاك

در انتظار رفو ساز پیك بارانند

. . . و در چنین هنگام

طلوع روشن فردا به گوش من خواند :

سرود خفتة آیینه در ترانة رعد

- پس از هیاهوی باد -

به آشیانة گوش زمانه خواهد شد

و بوته های تهی گشته

بار خواهد داد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *