+ - x
 » از همین شاعر
1 پیام سبز
2 بانگ آشنایی
3 رنگه هویت خود باخته اند
4 دمی با حافظ
5 اندرز
6 فردای دیروزین
7 نرگس دلدار
8 مادر
9 نخل امید
10 آزادی

 » بیشتر بخوانید...
 مرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار
 چو بربندند ناگاهت زنخدان
 یک قوصره پر دارم ز سخن
 به مبارکی و شادی بستان ز عشق جامی
 جان و جهان، چو روی تو در دو جهان کجا بود؟
 مرد درخت
 خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود
 موج زن هر طرف دريای حسن يار ماست
 شب چله
 بارش مهتاب

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ستاره جان ستاره جان چشمك زنان ستاره جان

هرشب به ما قصه میگه از آسمان ستاره جان
◘ ◘ ◘

گلاب و نیلوفر رفیق سوسن و نسرین میشن

نسترن و بنفشه هم خواهر یاسمین میشن

شب كه میشه هرهفت شان از گل بته پایین میشن

میرن ده آسمان بالا ستارة پروین میشن

◘ ◘ ◘

ستاره جان ستاره جان چشمك زنان ستاره جان

هرشب به ما قصه میگه از آسمان ستاره جان
◘ ◘ ◘

ستارة ترازو ره شب پركها دوست میدارن

ستارة چوپانه هم بره گك ها دوست میدارن

ستاره های بًلبًلی دوست و رفیق بچه هاست

ستارة پروینه هم دخترك ها دوست میدارن

◘ ◘ ◘

ستاره جان ستاره جان چشمك زنان ستاره جان
هرشب به ما قصه میگه از آسمان ستاره جان


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *