+ - x
 » از همین شاعر
1 فردای دیروزین
2 مادر
3 کیستم من
4 خروش خفته
5 طفل یتیم
6 امید محال
7 رقص آتش
8 پندار
9 شهر خوابیده
10 ترا در خویش می بینم

 » بیشتر بخوانید...
 از سپند مایه می یابد سراغ ناله را
 چو آن کان کرم ما را شکارست
 یا رب من بدانمی چیست مراد یار من
 دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من
 پرنده
 اهل جهان به يکدگر هرگز وفا نکرد
 آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست
 کرزیا! چشم ترا صدقه که گریان می کند
 بازآمد آستین فشانان
 آدمک

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مادركه جلال كبریایی دارد
با جلوة او چهره نمایی دارد

یعنی زپی اله رحمان و رحیم
برگردن ما حق خدایی دارد

◘ ◘ ◘

ای مادر اگرقدرتو نشناختمی
پاك هردوجهان خویشتن باختمی

گرسجده روا بدی به پای مادر
هردم به عبادت تو پرداختمی

◘ ◘ ◘

گردون نتوان گرفت جای مادر
فردوس برین به زیرپای مادر

خورشید و مه و ستاره و چرخ فلك
هرلحظه كنند اقتدای مادر

◘ ◘ ◘

سلطان و وزیرو شاه و افسربودن
یا مالك صد خزینه ی زر بودن

حقا كه نیرزد به پشیزی هرگز
یك لحظه بدون مهر مادربودن

◘ ◘ ◘

ازمرد اگر خدا پیمبر سازد
بنگر كه ززن جناب مادرسازد
اندیشه به زیرپا نهد كرسی عرش
تا بوسه به خاك پای مادرسازد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *