+ - x
 » از همین شاعر
1 نرگس دلدار
2 تصویر آرزوها
3 رقص آتش
4 کیستم من
5 سکوت قرن
6 تحفه ی عید
7 آزادی
8 اندر ستایش خدا
9 تاریخ، آدمهای برفی، انتظار
10 رباعیات

 » بیشتر بخوانید...
 هر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی
 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
 ای بلا جویان کوی انتظار
 یک غزل آغاز کن بر صفت حاضران
 هین که منم بر در در برگشا
 بیست و یکم
 فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم
 صلح کل
 من که ستیزه روترم در طلب لقای تو
 تا کجا قصه کنم از دل رسوای خودم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مادركه جلال كبریایی دارد
با جلوة او چهره نمایی دارد

یعنی زپی اله رحمان و رحیم
برگردن ما حق خدایی دارد

◘ ◘ ◘

ای مادر اگرقدرتو نشناختمی
پاك هردوجهان خویشتن باختمی

گرسجده روا بدی به پای مادر
هردم به عبادت تو پرداختمی

◘ ◘ ◘

گردون نتوان گرفت جای مادر
فردوس برین به زیرپای مادر

خورشید و مه و ستاره و چرخ فلك
هرلحظه كنند اقتدای مادر

◘ ◘ ◘

سلطان و وزیرو شاه و افسربودن
یا مالك صد خزینه ی زر بودن

حقا كه نیرزد به پشیزی هرگز
یك لحظه بدون مهر مادربودن

◘ ◘ ◘

ازمرد اگر خدا پیمبر سازد
بنگر كه ززن جناب مادرسازد
اندیشه به زیرپا نهد كرسی عرش
تا بوسه به خاك پای مادرسازد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *