+ - x
 » از همین شاعر
1 آشوب تخیل
2 ستاره (ادبیات کودک)
3 تعریف شعر
4 کیستم من
5 آزادی
6 کویر
7 نیایش
8 دمی با حافظ
9 باده ی عرفان
10 فردای دیروزین

 » بیشتر بخوانید...
 الا ای با د شبگیری پیام من به دلبر بر
 عمر بر اومید فردا می رود
 بیا ای رونق گلزار از این سو
 ای تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نان
 این عقل که در ره سعادت پوید
 دوبیتی های هزارگی بخش پنجم
 ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا
 ای که مهجوری عشاق روا می داری
 فرنگی را دلی زیر نگین نیست
 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سرشكم رشته پرداز تو درجوش چكیدنها
خیال آیینه افشان تو درپیچ خمیدنها

چه دارد دربغل تمكین عرض جلوه ات یارب
كه تاگل میكند حیرت خرامد از رسیدنها

به افسون تعلق رفت تحقیق نیاز از كف
كه موج حلقة زنجیربند آرد دویدنها

زبس سودای امكان نقش بربال هوس دارد
جنون خمیازه میكارد به هامون رسیدنها

جبین سجده نسیانم عرقپردازخجلتهاست
كه ازبارتغافل پیشه كم دارد شنیدنها

طرب آهنگی عصیان خطردر آستین دارد
نسیم رحمتی، نورامیدی زان وزیدنها

به دامان قضا دست قدر مشكن كلاهم را
كه پاس آبروی رفته كی دارد ندیدنها

حضور التفاتی ناز اقبال پریشان را
كه دارد عنكبوت دهر برگٍردم تنیدنها

فسبحن الذی أقرب لنا من نفسنا دوماً
فإغفر ربنا و ارحم بحق اللیل یغشها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *