+ - x
 » از همین شاعر
1 عمر مارا سرعت نور است و روز و شاممان
2 این طرف و آن طرف
3 کوشش نما که شعر نه الهام می شود
4 کرزیا! چشم ترا صدقه که گریان می کند
5 یک عُمر، گپ مفت ز هر شحنه خریدیم
6 ضعیف نیستیم
7 بشوران کله را هی! هی! شهید پیسه دار آید
8 خوش بحال ما که ما را این در و دیوار هست
9 قهرمانان
10 کور و کر می خواهمت نی کور و نی کر می شوی

 » بیشتر بخوانید...
 نفس آشفته می دارد چوگل جمعیت ما را
 عیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی
عاشق او شو که دهد

 شکوه نا امیدی
 سرم را چُرت دربستی گرفته
 برادران من
 مسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودایی
 آینه ای بزدایم از جهت منظر من
 آواز داد اختر بس روشنست امشب
 تا بوی گل به رنگ ندوزد لباس ما
 ای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بنابر گزارشات رسیده، جلالتمآب کرزی که از پیروزی بارک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در پوست نمی گنجیدند و از فرط شادی کلاه قره قلی خویش را بهوا پرتاب می نمودند، دقایقی پس از پیروزی آن والامقام در مبارزات انتخاباتی و خاک پاشیدن در چشم ملت همیشه در سنگر امریکا تبریکات صمیمانه ی خویش را به ایشان تقدیم نموده خواستار توجه بیشتر ایشان در امور افغانستان گردیدند. جلالتمآب کرزی که بهمین مناسبت قبلاً بوسیله ی پیک دی اچ ال یکدست چپن اعلاء و کلاه قره قلی حاوی بیرق امریکا برای آنحضرت فرستاده بودند خواسته های خویش و بدینوسیله کافه ی ملت شهید پرور افغانستان را به سمع آنحضرت رسانیده، تقاضا نمودند تا کاخ سفید را سیاه رنگ نمایند که با رنگ پوستشان تطابق بیشتری دارد و کاخ سفید نه نامیست برازنده ی باراک نازدانه ی ما. ایشان که با آمادگی قبلی تمام ارکستر موسیقی را در پشت تیلفون گرد هم جمع نموده بودند، آهنگ زیر را با صدای پر سوز و نوایی برای ایشان اجرا فرمودند:

الا بارک که نامت هم او با ماست
مبارک باشد! این نامت چه زیباست

دعا کردم همه روز و همه شب
خدا شاهد بود، هم ماه و کوکب

که تا گردی تو بر مک کین پیروز
نمایی حزب گستاخش تو کونسوز

شوی شاه ایالات و ولایات
ز تو گویند ملت بس حکایات

همه نامت به کر و فر بگیرند
دهی دستور و از یکسر بمیرند

مبارک باشدت این تاج شاهی
نظر کن بر من بیچاره گاهی

بده دالر، بده سرباز و سنگر
و یا افغانستان را نزد خود بر

که اوضاع بس خطرناک و وخیم است
مکرر این ملت در سین و جیم است

که کی گردد وطن آباد و ما خوش؟
چرا آمد او با ما و نرفت بوش؟

چرا، کی، کو، کجا بسیار باشد
اگر با ما، او با ما یار باشد

بگردد کور چشم دشمنانم
همیشه بر همین منصب بمانم

و پس از اجرای این آهنگ دلنشین با صدایی بسا گیرا که از ایشان بسی بعید و غیرقابل تصور می باشد، جلالتمآب حامد جان کرزی به خلسه ای روحانی فرو رفتند. چون ساعاتی بعد بخویش آمدند جوانتر از قبل مینمودند که این موضوع جمله ی حاضرین را در حیرت فرو برد. حیرت حضار گرامی هنگامی رو به افزونی نهاد که متوجه تغییر قابل ملاحظه ای در ظاهر مبارک رییس جمهور گردیدند و آن همانا روییدن چند تار مو بر فرق ایشان بود. همین چند تار ناقابل مو درخت امید را در دل نه تنها حاضرین که مابقی ملت همیشه در سنگر پرورانید و این اولین معجزه ی او با ماست و ما میدانیم که او با ما تا همیشه خواهد بود.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *