+ - x
 » از همین شاعر
1 هنربند
2 پیچ در پیچ
3 معجزه نیست جان من! شعبده بازی میکند
4 کرزیا! چشم ترا صدقه که گریان می کند
5 دل بسته ام به شعر چسان در برش کنم؟
6 ای ساقی خوش اندام جام وفا بیاور
7 لحظه یی که زندگی در فکر نان آلوده شد
8 او با ما، با ماست
9 خوش بحال ما که ما را این در و دیوار هست
10 اهل خورد و برد شو ورنه ترورت می کنند

 » بیشتر بخوانید...
 ای ماه اگر باز بر این شکل بتابی
 مرا گویی که رایی من چه دانم
 مده به دست فراقت دل مرا که نشاید
 این چنین پابند جان میدان کیست
 عشق شمس الدین است یا نور کف موسی است آن
 ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته
 قتل عام
 از زخم قلب آبایی
 هر کجا بوی خدا می آید
 هر کی در او نیست از این عشق رنگ

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دل بسته ام به شعر چسان در برش کنم؟
عاجزترم از آنکه به بیتی خرش کنم

وزنی اگر که نیست افاضات بنده را
کوشش کنم که قافیه را در برش کنم

* * *

دستی به زلف شعر کشیدم قصیده شد
قیچی بیاورید که کوته ترش کنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *