+ - x
 » از همین شاعر
1 شاید بهترین شعرها را قورباقه ها خوانده باشند
2 موسیچه از ضیافت باران گریخته
3 من كه مُردم زنده گی آمد سر گورم گریست
4 تلخ افتاد
5 غمت بهانۀ خوبی برای خودكُشی است
6 تو صبحهای بهاری پرنده گان تو ام
7 به خیابان نگاه میكنم
8 دلت گرفته؟ از این پنجره بزن بیرون
9 افتاده ایم مثل دو تا دست روی هم
10 این افعال كمكی برایت هیچ كاری نكرد

 » بیشتر بخوانید...
 از آتش ناپیدا دارم دل بریانی
 نیست عجب صف زده پیش سلیمان پری
 خلق را زیر گنبد دوار
 کفران
 مرد درخت
 روی تو چون روی مار خوی تو زهر قدید
 چه ظلمت است اینکه گشت غفلت به چشم یاران ز نور پیدا
 ثباتش ده که میر شش جهات است
 وهم راحت صید الفت کرد مجنون مرا
 دیدن روی تو هم از بامداد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

امشب گناهكار ترینم ای آسمان!
زندانی زمان و زمینم ای آسمان

من لایقِ كدام عذابم؟ كه مرگ را؛
با دست های خود بگزینم ای آسمان

بر چشم و چهره یی كه پر از مهربانی اند
من با كدام چشم ببینم ای آسمان

دستان من به عاطفۀ ماه لطمه زد
من یك پلید پست لعینم ای آسمان

آه! اعتراف بیش تر از این ... من آمدم
در پای پاسُخت بنشینم ای آسمان


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *