+ - x
 » از همین شاعر
1 نوازش
2 خسته
3 کوچه گرد
4 بی پناه بادبان
5 یک سخن در عشق دایم قابل یادآودریست:
6 هر قدر دردی که داری در دلم آتش بزن
7 بی خبر
8 دارو
9 مشکل
10 جادوگر و جاسوس

 » بیشتر بخوانید...
 زیر پیراهنت جای من است
 گفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده ای
 حق با پدر بود
 اتاک الصوم فی حلل السعود
 جاء الربیع مفتخرا فی جوارنا
 دیوارها
 در بهار درد نخل غم مرا سرسبزارانست
 مرا دلبر چنان باید که جان فتراک او گیرد
 پنج در چه فایده چون هجر را شش تو کند
 انجیرفروش را چه بهتر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بکش بر دوش یا بر دار ما را
ولی زین خاکدان بردار ما را

بگیر ای عشق در آغوش آتش
چنین سرد دو سیه مگذار ما را

قیام صد سفر تکبیر با ما
فقط یک بار کن بیدار ما را

سه شنبه 1385/10/19


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *