+ - x
 » از همین شاعر
1 بکش بر دوش یا بر دار ما را
2 خسته
3 هر قدر دردی که داری در دلم آتش بزن
4 جادوگر و جاسوس
5 نوازش
6 یک سخن در عشق دایم قابل یادآودریست:
7 مشکل
8 من چنینم او چنان اما چنینی همچنان
9 بی پناه بادبان
10 دارو

 » بیشتر بخوانید...
 اندرآ با ما نشان ده راستک
 خیانت کردی اما...
 پس از مدتی اندوهیدن
 سرنوشت باغ
 ناله بلبل بهار کنیم
 اندرآ در خانه یارا ساعتی
 برگ عمر
 می رسد بوی جگر از دو لبم
 بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
 ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چارسو مشکل مگر مشکلترین خود این منم
بر در امید قفل آهنین خود این منم

چارسو بن بست اما آنچنان هم بسته نیست
آنکه راهم را گرفته اینچنین خود این منم

عشق از هفتاد دیوار ستمگر بگذرد
پرده در بین من و تو نازنین خود این منم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *