+ - x
 » از همین شاعر
1 اینک از شانه هایم
2 بر فراز بلند ترین کوه رفتم
3 پیش از شیوع چشم تو اینجا اجل نبود
4 جز در تو . اسراری نمانده است
5 سنگ گور
6 با گیج ها در توکیو
7 از کفم خوب ترین هدیه ی دنیا برده
8 پیرهن . ته می نشیند در تنت
9 دوستت میدارم ای زخم زرد!
10 مردی

 » بیشتر بخوانید...
 رنگ حنا بدست تو ای نوجوان خوشست
 یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر
 چل سال بیش رفت که من لاف می زنم
 گذشتگان که هوس دیده اند دنیا را
 مدارم یک زمان از کار فارغ
 چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
 ساقی بده پیمانه ای ز آن می که بی خویشم کند
 دل آمد و دی به گوش جان گفت
 آمد و رفت
 یکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱

با من کاری نکرده ای
جز اینکه گردنم را بوسیده ای
در شبی که بیرون پنجره ها برف می بارید بر پوست چروکیده زمین
ترا که به یاد می آورم
داغی را می یابم که آلوده است دست هایم را
و آتشی در گردنم می زید که آب های این سرزمین را صدا می زند از پوستم
تقصیر من بوده است
آنقدر به تو نگاه کرده ام
که آواز دختر گندمگونی
از زیر هر درخت به گوش می رسد
و باد کوچکترین اشیا را که می لرزاند
من از گذرگاه ها متواری می شوم

به کدام مرد می سپاری دست هایت را
می خواهم بمیرم
پیش از آنکه دست هایش را پر کنی با دست هایت

در کشوری جنگ زده
روی ویرانه ها جوان شده بودی
و من در میان دیوار های فروریخته دلت را یافتم
که پر از صدای سکه های قدیمی بود
و من می توانستم با این سکه ها جهانم را از نو بنا کنم
من به لبانت دل می باختم
وقتی از آبادانی حرف می زدی

با من چی کرده ای؟
بگو با من چی کرده ای؟
که هوا شش هایم را در این شهر نمی یابد
و از پیشانیم جیک جیک هیچ گنجشکی به گوش نمی رسد
تنهایی در صورتم جیغ می زند
و من در میان سنگ وخشت افتاده از عمارت ها به تخریب خودم می پردازم

با دیدار های گاه گاه تو کنار می آمدم با دست و پاهای معیوبی که
خاطره جنگ را ازنو روی جاده ها زنده می کردند
با زخم هایی که بدن هایشان تاب آورده بودند
با گداهایی که در هر قدم با تو تصادم می کنند
یا مثل ماین در پیش پایت پدیدار می شوند

در کشوری که هنوز هم خون می آید از ناودان ها
از سرپناهی می گریزم
که یادگار های تو نا امنش کرده اند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *