+ - x
 » از همین شاعر
1 گورستان
2 صدای پای من همیشه تنهاست
3 گردن خم نمی کنم
4 کبریت
5 گلهای اطلسی
6 مرگ
7 افتادن از چشمهایت پاییز بود
8 میز
9 باد گاهی قدمش را به تماشا می برد
10 دیگر از عبور در حاشیه خسته ام

 » بیشتر بخوانید...
 شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
 بگو ای تازه رو، کم کن ملولی
 کی با ما؟
 بیست و هفتم
 ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
 رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند
 ماهی ها در ماهی تابه مستی میكنند
 ای صنم گلزاری چند مرا آزاری
 چرا بسيار کاهش می کنی يار
 مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

می گذارم تیمسار
باستاره ای که سرانجام می افتد
در پادگان خدا شود
چه فرقی می کند؟
می گذارم
سربازانی که چفیه سوغات می برند
بی خواهشی از جفتی ستاره ی ناقابل
لیلای شب های کوچه گردی خود باشند
چه فرقی می کند؟
اصلن ستاره هایم را به تو خواهم داد سرکار!
کتابم را بیاور و بگذار
تنها
حالی
در شعرهای تازه ام جا بیاورم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *