+ - x
 » از همین شاعر
1 ای درد تو آرام دل من
2 دور از رخت سرای درد است خانه من
3 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
4 ای دزدیده چشم از آهو
5 به دشمن آزادی زنان
6 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
7 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
8 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
9 یار از دل من خیر ندارد
10 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!

 » بیشتر بخوانید...
 ز عشق تو نهانم آشکارست
 میان باغ گل سرخ های و هو دارد
 امروز تو خوشتری و یا من
 من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا
 من اگر پرغم اگر خندانم
 آخر سوب نیست...
 کوه نیم سنگ نیم چونک گدازان نشوم
 از جرم گل سیاه تا اوج زحل
 نه خواب باشم و نه كارهای خوب كنم

۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۲۲

دور از رخت سرای درد است خانه ی من
خورشید من کجایی سرد است خانه ی من
دیدم تو را ز شادی از آسمان گذشتم
جانان من چو گشتی دیگر ز جان گذشتم
آخر خودت گواهی: من از جهان گذشتم
بی تو کنون سرای درد است خانه یمن
خورشیدی من کجایی
سرد است خانه ی من

من دردمند عشقم درمان من تویی، تو
من پای بند صدقم، پیمان من تویی، تو
امید من تویی، تو، ایمان من تویی، تو
دور از رخت سرای سرد است خانه ی من
خورشید من کجایی
سرد است خانه من

غیر از تو من به دنیا یار دیگر ندارم
جز از خیال عشقت فکر به سر ندارم
سر می دهم ولیکن دست از تو بر ندارم
دور از رخت سرای سرد است خانه ی من
خورشیدی من کجایی
سرد است خانه من


تا کنون ۴ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

مجتبی:

خیلی زیبا و شور انگیز!!!
آرزو تنها:

بسیار آهنگ زیبا و شنیدنی خواندن دلخواه من است.
روح الله:

تشکر رفیق...
این شعر با صدای ناب آقای دریا محشر به پا میکند.
کبیر:

من درد مند عشقم درمان من تویی تو...........
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *