+ - x
 » از همین شاعر
1 ای دزدیده چشم از آهو
2 به دشمن آزادی زنان
3 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
4 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
5 یار از دل من خیر ندارد
6 دور از رخت سرای درد است خانه من
7 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
8 ای درد تو آرام دل من
9 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
10 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان

 » بیشتر بخوانید...
 مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد
 نمی دانم چه تنگی درهم افشرد آه مجنون را
 یا قمرا لوعه للقمرین سکن
 بگو به جان مسافر ز رنج ها چونی
 باز کجا ساز سفر می کنی
 ایا دلی چو صبا ذوق صبح ها دیده
 عیشم مدام است از لعل دلخواه
 ای بی تو حرام زندگانی
 جوانان را بد آموز است این عصر
 حرم جز قبله قلب و نظر نیست

۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۶

یار از دل من خبر ندارد
یا آه دلم اثر ندارد

آز آثار قدیمی

جز عشق جهان هنر ندارد
یا دل هنر دگر ندارد
یا موسم صبر من خزان شد
یا نخل امید بر ندارد
یا بر رخ من نمی شود باز
یا قلعه بخت در ندارد
یا وصل تو قسمت بشتر نیست
یا طالع من ظفر ندارد
یا دامن رحم تو طلسم است
یا ناله من شرر ندارد
یا تیر تو بگذرد نهانی
یا سینه ی دل سپر ندارد
یا عشق خط امان به او داد
یا دل زبلا حذر ندارد
یا چشم تو با دلم رفیق است
یا شیر سیه خطر ندارد
یا با دل خسته مهربان باش
یا جان بستان، ضرر ندارد

مسکو 1939


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *