+ - x
 » از همین شاعر
1 ای درد تو آرام دل من
2 به دشمن آزادی زنان
3 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
4 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
5 یار از دل من خیر ندارد
6 دور از رخت سرای درد است خانه من
7 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
8 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
9 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
10 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو

 » بیشتر بخوانید...
 استخاره های انتخاباتی
 گشتم دچار گردش دوران کمک، کمک
 سخت موهوم است نقش پردهٔ اظهار ما
 هر آن نوی که رسد سوی تو قدید شود
 بدخشانم
 که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست
 تشنه در خون خود اين مرحلهء مشکل نيست
 من زمستان وطن را یاد کردم
 گر ندید آن شاد جان این گلستان را شاد چیست
 تو بشکن چنگ ما را ای معلا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زیر زنجیر ای مبارز خلق
زور نشکستنی بده تو نشان

در وفا ایستاده باش و از این
دشمنان را به حال بد بنشان

گر تنت را کنند پاره به تیغ
با تبسم تو پاره کن دلشان

فتح با توست از آنکه حق با توست
شعله ی روح را فرو منشان


مسکو 1950


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *