+ - x
 » از همین شاعر
1 به دشمن آزادی زنان
2 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
3 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
4 ای درد تو آرام دل من
5 یار از دل من خیر ندارد
6 دور از رخت سرای درد است خانه من
7 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
8 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
9 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان
10 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو

 » بیشتر بخوانید...
 ما شاخ گلیم نی گیاهیم
 سراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده
 تردید
 کسی کو را بود در طبع سستی
 بدخشانم
 ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری
 تلخ و شیرین
 بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی
 شب و روز از پی سودای گيسوی تو می آيد
 ای مطرب دل برای یاری را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زیر زنجیر ای مبارز خلق
زور نشکستنی بده تو نشان

در وفا ایستاده باش و از این
دشمنان را به حال بد بنشان

گر تنت را کنند پاره به تیغ
با تبسم تو پاره کن دلشان

فتح با توست از آنکه حق با توست
شعله ی روح را فرو منشان


مسکو 1950


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *