+ - x
 » از همین شاعر
1 این کینه وران باز به نیرنگ دگر
2 با خلق نکو بزی که زیور این است
3 این سنگ ملون که گهر می نامند
4 یارب دردی که ناله آغاز کنم
5 صبح است ز خرمی جهان می خندد
6 دی شاخ شکوفه در چمن می خندید
7 سرمایه ی عیش، صحبت یاران است
8 در باغ جهان تو هم گل زیبایی
9 ای مرغ شباهنگ دل انگیز، بنال
10 هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

 » بیشتر بخوانید...
 تنت زین جهان است و دل زان جهان
 شاه ما باری برای کاهلان
 من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
 ترا از آستان خود براندند
 به غير از آستانت جا ندارم
 ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
 یقین دانم که روزی حضرت او
 ای صورت روحانی امروز چه آوردی
 ای نورس شرقی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم
هر جا که روی چون سایه دنبال توییم
گر خسته شدی ز راه، دل مرکب توست
حمال تو و ملک تو و مال توییم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *