+ - x
 » از همین شاعر
1 بیا ساقی بده آن جام گلرنگ
2 پیران که چنین مقام و حرمت دارند
3 با خلق نکو بزی که زیور این است
4 ما مرغ اسیر بی پر و بال توییم
5 تا این خرد خام تو، معیار بود
6 هر صبح که کردیم به غم شام گذشت
7 افسوس که زندگی دمی بود و غمی
8 دی شاخ شکوفه در چمن می خندید
9 از ابر سیاه لعل و گهر می ریزد
10 ای بار خدای پاک دانای قدیر

 » بیشتر بخوانید...
 عبادت
 بگو به جان مسافر ز رنج ها چونی
 دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو
 چو از دل عشق رفت آزار آید
 جنوب طوفان است
 نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردی
 شبانه
 دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
 هر شب که بود قاعده سفره نهادن
 عمر مارا سرعت نور است و روز و شاممان

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

ای مرغ شباهنگ دل انگیز، بنال
قربان تو، ای طایر شب خیز، بنال
از ناله ی تو مرغ دلم نالد زار
این ناله به آن ناله در آمیز، بنال


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *