+ - x
 » از همین شاعر
1 دل در غم عشق تو برومند بود
2 سر راه غریبان خار روید
3 سرمایه ی عیش، صحبت یاران است
4 ای مرغ شباهنگ دل انگیز، بنال
5 بی دولت عشق زندگانی نفسی ست
6 چون در کف روزگار گشتیم زبون
7 آن فر و شکوه کبریاییت چه شد؟
8 دانی که شبان چه فتنه آغاز کند
9 هرکس که به ازدواج پابند شود
10 دل در همه حال تکیه گاه است مرا

 » بیشتر بخوانید...
 استقامت
 هر که ز عشاق گریزان شود
 میان باغ گل سرخ های و هو دارد
 مرا یاد است از دانای افرنگ
 ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
 آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
 از بوی گلهای قالی
 ای غذای جان مستم نام تو
 من مست می عشقم
 دختر خورشید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سر راه غریبان خار روید
ز کشت شان دل بیمار روید
به هر جایی که کارم تخم امید
به جای گل همه آزار روید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *