+ - x
 » از همین شاعر
1 ای سرو روان که نخل امید منی
2 ای مرغ شباهنگ دل انگیز، بنال
3 هرکس که به ازدواج پابند شود
4 عزیزان چون بدان ساحل رسیدند
5 این صبح همان و آن شب تار همان
6 هر صبح که کردیم به غم شام گذشت
7 این کینه وران باز به نیرنگ دگر
8 اگر دانی زبان اختران را
9 عارف به دل ذره جهان می بیند
10 از ابر سیاه لعل و گهر می ریزد

 » بیشتر بخوانید...
 بال سحر
 هر دم چو توپ می زندم پشت پای وای
 یا منیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال
 این ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو
 مرد مجسمه
 آن مایی همچو ما دلشاد باش
 باز فروریخت عشق از در و دیوار من
 آیینه ها
 خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

سر راه غریبان خار روید
ز کشت شان دل بیمار روید
به هر جایی که کارم تخم امید
به جای گل همه آزار روید


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *