+ - x
 » از همین شاعر
1 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
2 یار از دل من خیر ندارد
3 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
4 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
5 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
6 ای درد تو آرام دل من
7 به دشمن آزادی زنان
8 زیر زنجیر، ای مبارز خلق
9 دور از رخت سرای درد است خانه من
10 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان

 » بیشتر بخوانید...
 نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم
 آزادی
 چرخ فلک با همه کار و کیا
 بار دیگر عزم رفتن کرده ای
 ای دل چون آهنت بوده چو آیینه ای
 کجا خواهی ز چنگ ما پریدن
 هر ذره که بر بالا می نوشد و پا کوبد
 مرا اگر تو نیابی به پیش یار بجو
 گفتم كه گرد خود خط قرمز كنم،نشد
 حضور ناخلف بغض

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ز من بشنو کمی گر شرم داری
زن خود را که ناموست شماری
اگر پوشیده میداری چه دانند
که تو ناموسی داری یا نداریدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *