+ - x
 » از همین شاعر
1 زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست
2 دیوانه نمودم دل فرزانه خود را
3 ای درد تو آرام دل من
4 دور از رخت سرای درد است خانه من
5 تنیده یاد تو در تار و پودم، میهن، ای میهن!
6 خبر داری که از غم آتشی آفروختم بی تو
7 ای دزدیده چشم از آهو
8 یار از دل من خیر ندارد
9 به دشمن آزادی زنان
10 عاشقم عاشق به رویت، گر نمی دانی بدان

 » بیشتر بخوانید...
 ای درآورده جهانی را ز پای
 به گوش من صدای زنگ عشق است
 مغتنم گیرید دامان دل آگاه را
 ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته
 گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی
 ربود از بس خیال ساعد او هوش ماهی را
 جانا قبول گردان این جست و جوی ما را
 شه بیت
 چهار بیتی ها

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ز من بشنو کمی گر شرم داری
زن خود را که ناموست شماری
اگر پوشیده میداری چه دانند
که تو ناموسی داری یا نداریدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *