+ - x
 » از همین شاعر
1 سرم را چُرت دربستی گرفته
2 گرگی بیرون می آید از غار
3 با جزئیات تازه یی برگشته بودم...
4 چه كسی بود مرا برده و در گور انداخت
5 ندیده است كه چشمم سیاهچال شده
6 در را كه محكم بر رویت می بندی
7 امشب اتاق، باز دهان باز كرده است
8 كو عینكم كه بنگرم ات كو عصای من؟
9 ماست مالی شده مفهوم تو مریم دیگر!
10 ای كاش! این قَدر تك و تنها نمی شدی

 » بیشتر بخوانید...
 شکوفه زار بود بسکه بوستان قفس
 هله هشدار که با بی خبران نستیزی
 باز امشب ای رقیبان ساز می خواهد دلم
 نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
 هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی
 یار در آخرزمان کرد طرب سازیی
 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
 ای خوش آن وقتی که رخسارت گل بيخار بود
 بر سرمای درون
 گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

خوشبخت هستم مثل آدم آهنی امشب
حال خوشی دارم در آغوش زنی امشب


در یک «دَم دیگر» دَم دیگر به من دادی
داری در اندامت هوای روشنی امشب


مانند پیچک های تر دور درختی خشک
پیچیده دستان تو دور گردنی امشب


پیشانی ام را خط خطی دیدم در آیینه
در سرنوشتم رخنه کرده ناخنی امشب


امشب لبانت دو دروغ داغ و خوشمزه است
تردید دارم، نیست باور کردنی امشب


باد مخالف می وزد از سمت گورستان
چسپیده ام بر تو چنان پیراهنی امشب


فردا چه خواهد شد، چه می دانم، تو می فهمی؟!
بس نیست این؟ من با تو ام، تو با منی امشب


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *