+ - x
 » از همین شاعر
1 این شعر به پرنده شدن های ما ه گُل
2 اگر به پای تو بستند زنگ، رقصیدی
3 یک شعر بی شرمانه عاشقانه
4 پس از مدتی اندوهیدن
5 امشب اتاق، باز دهان باز كرده است
6 كوچۀ بن بستی ام آخر كه از من بگذرد؟
7 كو عینكم كه بنگرم ات كو عصای من؟
8 ماهی ها در ماهی تابه مستی میكنند
9 چه خوب است سگ جای انسان بروید
10 ماست مالی شده مفهوم تو مریم دیگر!

 » بیشتر بخوانید...
 از بوی گلهای قالی
 الا میر خوبان هلا تا نرنجی
 دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن
 الیوم من الوصل نسیم و سعود
 شعار خسته گی
 تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست
 به جان تو که سوگند عظیمست
 به تن با ما به دل در مرغزاری
 گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

خوشبخت هستم مثل آدم آهنی امشب
حال خوشی دارم در آغوش زنی امشب


در یک «دَم دیگر» دَم دیگر به من دادی
داری در اندامت هوای روشنی امشب


مانند پیچک های تر دور درختی خشک
پیچیده دستان تو دور گردنی امشب


پیشانی ام را خط خطی دیدم در آیینه
در سرنوشتم رخنه کرده ناخنی امشب


امشب لبانت دو دروغ داغ و خوشمزه است
تردید دارم، نیست باور کردنی امشب


باد مخالف می وزد از سمت گورستان
چسپیده ام بر تو چنان پیراهنی امشب


فردا چه خواهد شد، چه می دانم، تو می فهمی؟!
بس نیست این؟ من با تو ام، تو با منی امشب


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *