+ - x
 » از همین شاعر
1 ای زهره
2 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
3 غلام همت والای بابه خارکشم
4 شبی در بهار
5 آخر ای دریا
6 باز کجا ساز سفر می کنی

 » بیشتر بخوانید...
 سبک انتحاری
 من و تو کشت یزدان ، حاصل است این
 ظرف استغنا
 آن کیست ای خدای کز این دام خامشان
 اگر به عقل و کفایت پی جنون باشم
 تاریخ تلخ
 هرجا روی ای ناله سلامی ببر از ما
 ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل
 طفلی بودم غنوده بر بستر ناز
 المنه لله که ز پیکار رهیدیم

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۱

باز کجا ساز سفر می کنی
با که دگر زمزمه سر می کنی
از چه مرا خون جگر می کنی
باز کجا باز کجا می روی!
ای بت طناز کجا می روی?

مرغ من ای مرغ بهشتی پرم
دور مرو دور مرو از برم
سایه فگن سایه فگن بر سرم
می کنی پرواز کجا می روی!
ای بت طناز کجا می روی?

باش که بامان خدایی کنیم
یکدو نفس نغمه سرایی کنیم
زمزمه از روز جدایی کنیم
باز بصد ناز کجا میروی!
ای بت طناز کجا می روی?


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *