+ - x
 » از همین شاعر
1 غلام همت والای بابه خارکشم
2 شبی در بهار
3 آخر ای دریا
4 باز کجا ساز سفر می کنی
5 ای زهره
6 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری

 » بیشتر بخوانید...
 در رزم زندگی
 بیا بیا که ز هجرت نه عقل ماند نه دین
 عشق رفت
 گر این جا حاضری سر همچنین کن
 دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
 بسکه در قلب من تپش داری
 اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا
 چه خوب است سگ جای انسان بروید
 هست اندر غم تو دلشده دانشمندی

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۱

باز کجا ساز سفر می کنی
با که دگر زمزمه سر می کنی
از چه مرا خون جگر می کنی
باز کجا باز کجا می روی!
ای بت طناز کجا می روی?

مرغ من ای مرغ بهشتی پرم
دور مرو دور مرو از برم
سایه فگن سایه فگن بر سرم
می کنی پرواز کجا می روی!
ای بت طناز کجا می روی?

باش که بامان خدایی کنیم
یکدو نفس نغمه سرایی کنیم
زمزمه از روز جدایی کنیم
باز بصد ناز کجا میروی!
ای بت طناز کجا می روی?


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *