+ - x
 » از همین شاعر
1 آخر ای دریا
2 باز کجا ساز سفر می کنی
3 ای زهره
4 عمر بگذشت ولیکن همه با دربدری
5 غلام همت والای بابه خارکشم
6 شبی در بهار

 » بیشتر بخوانید...
 دو نیمه سیب
 از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی
 ز حد چون بگذشتی بیا بگوی که چونی
 ز دلبرم که رساند نوازش قلمی
 ای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم
 مرا یارا چنین بی یار مگذار
 گر گریزی به ملولی ز من سودایی
 بباید عشق را ای دوست دردک
 ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
 گریه ی انگور ها در جام ها

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۱

باز کجا ساز سفر می کنی
با که دگر زمزمه سر می کنی
از چه مرا خون جگر می کنی
باز کجا باز کجا می روی!
ای بت طناز کجا می روی?

مرغ من ای مرغ بهشتی پرم
دور مرو دور مرو از برم
سایه فگن سایه فگن بر سرم
می کنی پرواز کجا می روی!
ای بت طناز کجا می روی?

باش که بامان خدایی کنیم
یکدو نفس نغمه سرایی کنیم
زمزمه از روز جدایی کنیم
باز بصد ناز کجا میروی!
ای بت طناز کجا می روی?


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *