+ - x
 » از همین شاعر
1 پرندگان
2 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
3 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
4 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور
5 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
6 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
7 نازنین بلقیس

 » بیشتر بخوانید...
 تعادل
 گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد
 ای دیده ز نم زبون نگشتی
 غزل بدخشان
 امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
 یار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من
 ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
 قصر بود روح ما نی تل ویرانه ای
 حرم جز قبله قلب و نظر نیست
 بز همسایه ی ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
کوچه کوچه باغ شعر را،شبنم زند

شرفهءشرفهء سبز خیالت نرم،نرم
آیدوآیدوخواب مرا،برهم زند

دستهای خاطر مهتابی ات
زخم رویاهام را،مرهم زند

باتوبارانی شود صحرای جان
نبض ریگستان دل کم کم زند

ازکدامین ابرو مه آبستن ای
ای توآن خرگه که شب انجم زند

چون سکوت فاصل استارگان
پرتومعنات برآدم زند

آسمان بیتوپهندشت تهی ست
نای شب فریادنامحرم زند

گرچه یارا، پاوسر،خاکسترم
کاش!این آتش مراپیهم زنددیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *