+ - x
 » از همین شاعر
1 پرندگان
2 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
3 تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
4 مرا، دی شبنمی از برگ رخسارت حکایت کرد
5 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
6 نازنین بلقیس
7 مرا، امشب ببر از خویش تا، پندارهای دور

 » بیشتر بخوانید...
 بیا با ما مورز این کینه داری
 گرچه شيطان اينست بسر انکار است
 زنهار مرا مگو که پیرم
 برو جايی که کر و فر نباشد
 مرد درخت
 کیست بردارد ز اهل معرفت ناز تو را
 بغداد همانست که دیدی و شنیدی
 روز وصل دوستداران یاد باد
 ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد
 سیر نیم سیر نی از لب خندان تو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


تا،دل ازنام تو،بامن دم زند
کوچه کوچه باغ شعر را،شبنم زند

شرفهءشرفهء سبز خیالت نرم،نرم
آیدوآیدوخواب مرا،برهم زند

دستهای خاطر مهتابی ات
زخم رویاهام را،مرهم زند

باتوبارانی شود صحرای جان
نبض ریگستان دل کم کم زند

ازکدامین ابرو مه آبستن ای
ای توآن خرگه که شب انجم زند

چون سکوت فاصل استارگان
پرتومعنات برآدم زند

آسمان بیتوپهندشت تهی ست
نای شب فریادنامحرم زند

گرچه یارا، پاوسر،خاکسترم
کاش!این آتش مراپیهم زنددیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *