+ - x
 » از همین شاعر
1 روزی برای دیدنت
2 اگر تو گرم و من سردم
3 چهار بیتی ها
4 قلمم زاده نیزار غم است
5 لبخند در سکوت تو در بند می شود
6 پیش از تو
7 اتحاد و اتفاق
8 وه چه شادم که تو یارم شده ای
9 آواره تر از باد

 » بیشتر بخوانید...
 مشق دلی از قطره هويداست مگر
 نگرید مرد از رنج و غم و درد
 منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
 ای تو برای آبرو آب حیات ریخته
 فشاند محمل نازت گل چه رنگ به صحرا
 حوض گل و شکوفه گل و آبشار گل
 رفت عمرم در سر سودای دل
 عاشقانه
 ای دیده اگر کور نئی گور ببین
 استاده باش روی گپت از اول نگو

۱.۰
امتیاز: ۱.۰ | مجموع آراء: ۱

اتحاد و اتفاق و اتفاق و اتحاد
تا نباشد می نیاید عدل و داد
در دبستانی که درسش بندگیست
خرم آن طفلی که ماند بیسواد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *