+ - x
 » از همین شاعر
1 روزی برای دیدنت
2 اگر تو گرم و من سردم
3 پیش از تو
4 وه چه شادم که تو یارم شده ای
5 لبخند در سکوت تو در بند می شود
6 چهار بیتی ها
7 اتحاد و اتفاق
8 قلمم زاده نیزار غم است
9 آواره تر از باد

 » بیشتر بخوانید...
 هشتم
 دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
 جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
 شاه گشادست رو دیده شه بین که راست
 قد رجعنا قد رجعنا جائیا من طورکم
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
 دری و فارسی
 معشوقه به رنگ روزگارست
 نیست خاکسترما شعله صفت بسترما
 به آن لبهای خندان کار دارم

۱.۰
امتیاز: ۱.۰ | مجموع آراء: ۱

اتحاد و اتفاق و اتفاق و اتحاد
تا نباشد می نیاید عدل و داد
در دبستانی که درسش بندگیست
خرم آن طفلی که ماند بیسواد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *