+ - x
 » از همین شاعر
1 خواهش
2 زپیراهن تنت را گر ربایم
3 مرد مسلمان
4 لبی تا در لبانت می گذارم
5 شباهنگ
6 بی تو یک شب دختر رویا شدم
7 لبخند
8 اگر خونین دلم یاقوت گردد
9 عروس
10 پرتگاه

 » بیشتر بخوانید...
 چو آمد روی مه رویم کی باشم من که باشم من
 چو آمد روی مه رویم که باشم من که من باشم
 چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی
 دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم
 چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم
 تو را از آب می گیرم تو را از بین ماهی ها
 جور و جفا و دوریی کان کنکار می کند
 جان آمده در جهان ساده
 مرا اگر تو نیابی به پیش یار بجو
 با ارغنون شکسته

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

بانویی با مفتیی شد در سخن
گفت دارم خواهشی از سوی زن

پند من دادی که زن پیچیده، به
زینت و زیبایی اش پوشیده، به

جامه ی بگشاده زیبای تنش
تا بپوشد پیچ و خم های تنش

ور نه هر مردی که افتد در هوس
مرد وزن هر دو گنهکارند و بس

من ز پندت پارسایی می کنم
بر سرم چادر روایی می کنم

کی گذارم پای خود را دور تر
چون که از روز جزا دارم خبر

***
لیک مفتی! تا به مرد خوش نما
چشم من افتد شوم هر سو رها

پنجه ها را تا به کاکل می برد
هوش من سد شهر کابل میبرد

در هوای لمس بازو های او
پیچ و تاب پیکر و بالای او

از تمنا ها شوم لرزیده پا
شاخه بیدی در روند باد ها

هم نگه بی اختیاری می کند
هم دلم بی بند و باری میکند

شب خیالش می رسد در بسترم
شب پرک ها می پرد دور و برم

تشنگی هایم شناور در کویر
او نماید حوض کوثر در کویر

در گمانم پیکرش خم می شود
بوسه هایش آب زمزم می شود
***
گر چه بس بنهفته ام این راز را
افت و خیز خویش و سوز و ساز را

وای ترسم بی خبر از خویشتن
در گنه افتد ز خواهش های من

بسکه چشمانم هوس چینش شود
می هراسم رخنه در دینش شود

او، که افتم در برش از دور ها
گر که ترسی دارد از روز جزا

پس بگو ترک هوس سازی کند
خویشتن را چادراندازی کند

گر چو من پنهان نماید موی و تن
نه گنه کاری به او ماند، نه من

یا که او را هم قفس بنیاد کن
یا که زن را از قفس آزاد کن

ورنه شیشه بشکنم با سنگ ها
داوَری ها و ترازوی ترا


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

saeid:

اگه واقعاً اینقدر شما هوسباز هستید پیشنهاد میکنم ازدواج کنید
مهیسار:

بسیار هوسباز استی
Vaheebeh:

انسان استه. زنه. دل می دارد. دلش خواهان استه. نکند چکند؟ دیوانه بگردد؟
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *